Obowiązki pracodawcy w upały
Opublikowano
06/28/2024

Obowiązki Pracodawcy w Upały: Jak Zapewnić Bezpieczne Warunki Pracy

Lato potrafi dać się we znaki nie tylko urlopowiczom, ale również Twoim pracownikom, szczególnie gdy temperatury przekraczają normy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jako pracodawca, zwłaszcza w małym lub średnim przedsiębiorstwie, musisz zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków pracy w trakcie upałów. Ignorowanie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla Twoich pracowników, a także do problemów prawnych dla Twojej firmy.

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy podczas upałów nie jest jedynie kwestią dobrej woli, ale także obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Właściwe zarządzanie miejscem pracy w gorące dni może poprawić wydajność pracowników, zmniejszyć absencje chorobowe i zwiększyć ogólną satysfakcję z pracy. W niniejszym artykule omówimy, jakie obowiązki ciążą na Tobie w kontekście upałów oraz jakie środki możesz podjąć, aby zadbać o swoich pracowników.

Obowiązki pracodawców wynikające z przepisów BHP

Jako pracodawca masz obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co jest szczególnie istotne podczas upałów. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jasno określają, jakie działania należy podjąć, aby chronić zdrowie pracowników w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 207, 232) oraz wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), musisz zapewnić pracownikom:

 • Odpowiednie warunki klimatyczne – w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 28°C, powinieneś zadbać o klimatyzację, wentylację lub inne środki chłodzące.
 • Dostęp do wody pitnej – jesteś zobowiązany do zapewnienia nieograniczonego dostępu do wody pitnej. Woda powinna być łatwo dostępna i umieszczona w miejscach, gdzie pracownicy mają do niej stały dostęp (art. 233 KP).
 • Ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem – w przypadku pracy na otwartej przestrzeni powinieneś zapewnić możliwość schronienia się w cieniu lub w pomieszczeniach klimatyzowanych podczas przerw.

Dodatkowo, powinieneś monitorować stan zdrowia swoich pracowników, szczególnie tych wykonujących ciężkie prace fizyczne lub pracujących na zewnątrz. W sytuacjach, gdy temperatura staje się niebezpieczna, rozważ zmiany w organizacji czasu pracy, takie jak skrócenie czasu pracy lub wprowadzenie dodatkowych przerw.

Środki zapobiegawcze i adaptacyjne

Drogi Przedsiębiorco, aby zminimalizować negatywne skutki upałów w miejscu pracy, możesz podjąć szereg działań zapobiegawczych i adaptacyjnych. Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa Twoich pracowników:

 • Klimatyzacja i wentylacja: W pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych warto zainwestować w systemy klimatyzacyjne lub wentylacyjne, które pozwolą utrzymać optymalną temperaturę. Regularne serwisowanie tych urządzeń zapewni ich efektywne działanie.
 • Przerwy w pracy: Wprowadzenie częstszych przerw podczas gorących dni może znacząco poprawić komfort pracy. Pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku w chłodnych pomieszczeniach lub na zewnątrz w cieniu.
 • Dostęp do wody pitnej: Woda pitna powinna być dostępna na każdym stanowisku pracy. Warto zadbać o regularne uzupełnianie zapasów oraz informowanie pracowników o konieczności nawodnienia.
 • Odpowiedni ubiór: Pracownicy powinni być informowani o konieczności noszenia lekkiej, przewiewnej odzieży. W miarę możliwości, możesz również dostarczyć pracownikom odpowiednie uniformy lub ubrania ochronne dostosowane do warunków pogodowych.
 • Organizacja czasu pracy: W ekstremalnych warunkach warto rozważyć przesunięcie godzin pracy na wcześniejsze poranki lub późniejsze popołudnia, gdy temperatura jest niższa. Można również wprowadzić system rotacyjny, który pozwoli na zmniejszenie obciążenia pracowników.

Szkolenia i edukacja pracowników 

Jednym z kluczowych elementów zapobiegania negatywnym skutkom upałów w miejscu pracy jest edukacja Twoich pracowników. Regularne szkolenia dotyczące zagrożeń związanych z wysokimi temperaturami oraz sposobów radzenia sobie z nimi mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo i komfort pracy.

Powinieneś organizować szkolenia obejmujące:

 • Informacje o zagrożeniach zdrowotnych: Przekazywanie pracownikom wiedzy na temat objawów przegrzania, udaru cieplnego czy odwodnienia.
 • Praktyczne porady: Instrukcje dotyczące odpowiedniego nawodnienia, noszenia ochronnych nakryć głowy oraz unikania nadmiernego wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia.
 • Procedury awaryjne: Pracownicy powinni wiedzieć, jak postępować w przypadku wystąpienia objawów przegrzania u siebie lub u swoich kolegów. Warto opracować i przetestować procedury postępowania w nagłych przypadkach.

Możesz również dostarczyć pracownikom materiały edukacyjne w formie broszur, plakatów czy infografik, które będą przypominać o zasadach bezpieczeństwa w trakcie upałów.

Monitorowanie zdrowia pracowników 

Drogi Przedsiębiorco, podczas upałów niezwykle ważne jest monitorowanie stanu zdrowia Twoich pracowników. Regularne sprawdzanie, czy pracownicy nie wykazują objawów przegrzania czy odwodnienia, może zapobiec poważnym problemom zdrowotnym.

Powinieneś zwracać uwagę na:

 • Znaki ostrzegawcze przegrzania: Do najczęstszych objawów należą silne pocenie się, zawroty głowy, osłabienie, nudności, a także przyspieszone tętno. Pracownicy wykazujący te objawy powinni natychmiast przerwać pracę i schronić się w chłodnym miejscu.
 • Odwodnienie: Symptomy odwodnienia to m.in. suchość w ustach, mała ilość oddawanego moczu, ciemny kolor moczu oraz uczucie zmęczenia. Pracownicy powinni być regularnie przypominani o konieczności picia wody.
 • Procedury postępowania: Warto opracować jasne procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, które będą znane wszystkim pracownikom. Pracodawca powinien również zapewnić dostęp do podstawowej pomocy medycznej na terenie zakładu pracy.

Przykłady dobrych praktyk

Przykłady firm, które skutecznie radzą sobie z wyzwaniami związanymi z upałami, mogą być inspirujące i pomocne w implementacji własnych strategii. Oto kilka z nich:

Pani Milena, prowadzi małe przedsiębiorstwo produkcyjne, które zainwestowało w nowoczesny system klimatyzacji oraz wprowadziło elastyczny czas pracy, pozwalając pracownikom zaczynać pracę wcześniej rano i kończyć przed największym upałem. Dodatkowo, zapewniono dostęp do darmowych napojów izotonicznych.

Pan Marek, prowadzi średniej wielkości biuro rachunkowe. Wprowadził specjalne przerwy na nawodnienie, podczas których pracownicy mogą skorzystać z klimatyzowanych pomieszczeń odpoczynkowych. Firma zorganizowała również szkolenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie upałów.

Pan Dawid, prowadzi firmę budowlaną, która zadbała o odpowiednie zacienienie stanowisk pracy oraz dostęp do mobilnych punktów z wodą pitną. Pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie nakrycia głowy oraz lekką, przewiewną odzież ochronną. Dodatkowo, firma wprowadziła system rotacyjny, dzięki któremu pracownicy mogą częściej odpoczywać w cieniu.

Podsumowanie 

Upały stanowią poważne wyzwanie dla Ciebie i Twojej firmy, szczególnie jeśli zarządzasz małym lub średnim przedsiębiorstwem. Ignorowanie konieczności zapewnienia odpowiednich warunków pracy może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla Twoich pracowników oraz problemów prawnych dla Twojej firmy. Dlatego ważne jest, abyś był świadomy swoich obowiązków wynikających z przepisów BHP i podejmował odpowiednie środki zapobiegawcze.

Praktyczne działania, takie jak zapewnienie klimatyzacji, organizacja przerw, dostęp do wody pitnej, odpowiedni ubiór oraz elastyczne godziny pracy, mogą znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo pracowników w trakcie upałów. Edukacja pracowników na temat zagrożeń związanych z wysokimi temperaturami oraz monitorowanie ich stanu zdrowia są kluczowe dla utrzymania wydajności i zadowolenia z pracy.

Dbając o zdrowie i dobrostan swoich pracowników, nie tylko spełniasz swoje obowiązki prawne, ale również budujesz pozytywny wizerunek firmy i zwiększasz lojalność swojego zespołu. Wprowadzenie dobrych praktyk i ciągłe doskonalenie warunków pracy powinno być priorytetem każdej firmy, niezależnie od jej wielkości.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz wsparcia w zakresie BHP, nie wahaj się skontaktować z odpowiednimi specjalistami lub konsultantami, którzy mogą pomóc w dostosowaniu środowiska pracy do wymagań prawnych i potrzeb Twoich pracowników.