POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Obowiązuje ona wszystkich klientów Progres Center oraz gości odwiedzających strony internetowe, których Progres Center jest wydawcą.

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Progres Center Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-090 przy al. Powstańców Wielkopolskich 26/18. Spółka Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693537, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 9671397058, REGON: 368186494, o kapitale zakładowym 10000,00 zł, zwaną w dalszej części „Administratorem”.
 2. Progres Center dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, w szczególności zapewnia realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.
 3. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 1 pkt. 2 RODO).
 4. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem należy kontaktować się z Administratorem, w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez adres e-mail: biuro@progrescenter.pl

§ 2  ZAKRES, CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Obecnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością, pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:
  • Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami – dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz rok po jego wygaśnięciu.
  • Dane osób zainteresowanych współpracą z naszą firmą – dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Państwa zakresie.
  • Informacje o kontrahentach – dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o rachunkowości, gdzie przepisy prawne stanowią podstawę  do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).
  • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy – dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy, gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki zgodom wyrażonym przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dane te  przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji. W przypadku kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dokumenty aplikacyjne i dane możemy przetwarzać przez okres jednego roku.
  • Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy – w naszych zasobach znajdują się również inne dane osobowe, w stosunku do których nasza firma nie jest Administratorem Danych, ale jako podwykonawcy realizujemy na nich różne zadania związane z wykonaniem ciążących na nas obowiązków i umów. Jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji umowy przetwarzamy wyłącznie przez czas obowiązywania nas umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i porwane, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Zamawiającego przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Zamawiającego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
 3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY
KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo  do: dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skorzystać z poniższych możliwości kontaktu: adres e-mail: biuro@progrescenter.pl, poczta tradycyjna: Progres Center Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 26, p. I, 85-090 Bydgoszcz.

§ 4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Progres Center Sp. z o.o. jako administrator, dba o bezpieczeństwo danych osobowych dotyczących Zamawiających lub przez nich powierzonych. Dane te są zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Pośrednika dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Progres Center Sp. z o.o. oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych danych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi.

§ 5  POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza „Polityka Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje PROGRES CENTER Sp. z o.o. aleja Powstańców Wielkopolskich 26 , mogą być używane pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik ma prawo określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie ze stron wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności. W każdej chwili masz prawo określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia plików „cookies” w swojej przeglądarce interentowej.

Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika.

Co zyskujemy z plikami „cookies”?

Dzięki zapisanych w plikach “cookies” informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do Twoich potrzeb.

Jakie pliki „cookies” możemy stosować?

Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:

– Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.

– Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów.

– Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Czy pliki “cookies” zawieraja dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W jakich celach wykorzystywane są Cookies?

 Cele wykorzystywania tych plików mogą być następujące:

a) konfiguracji strony internetowej – dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze serwisu internetowego;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy SenNisu korzystają z senNisu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) świadczenia usług reklamowych prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika; Serwis internetowy wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;

b) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika (remarketing) z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA

Zarządzanie plikami „cookies”

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Proszę pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.