jak skorzystać z ulgi ZUS dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorco‼️ 

Masz już możliwość skorzystania z uproszczonych form pomocy, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy z zapłatą bieżących składek.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, wystarczy złożyć wniosek. Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub wysłać pocztą.

 Na co możesz liczyć?

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Ważne!

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Wnioski możesz pobrać tutaj:

Dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
➡️ https://bit.ly/niepelnaksiegowosc

Dla osób prowadzących pełną księgowość
➡️ https://bit.ly/pelnaksiegowosc