Składki ZUS dla przedsiębiorców 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

 Znamy już składki ZUS dla przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie składek ZUS za rok 2021 w porównaniu do roku 2020:

ROK 2021

ZUS PREFERENCYJNY (dla nowych przedsiębiorców)

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawa wymiaru składki : Xxxx zł
🔹 składka zdrowotna : jeszcze nie opublikowano (do odliczenia xxx)

 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Podstawa wymiaru składek 840 zł
🔹 składka emerytalna : 163,97 zł
🔹 składka rentowa : 67,20 zł
🔹 składka chorobowa : 20,58 zł
🔹 składka wypadkowa : 14,03 zł
🔹 składka na FP : 20,58 zł

 

RAZEM:
🔸 Xxx zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
🔸 Xxx zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

ZUS PEŁNY

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawa wymiaru składki : Xxxx zł
🔹 składka zdrowotna : jeszcze nie opublikowano (do odliczenia xxx)

 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Podstawa wymiaru składek 3155,40 zł

🔹 składka emerytalna : 615,93 zł
🔹 składka rentowa : 252,43 zł
🔹 składka chorobowa : 77,31 zł
🔹 składka wypadkowa : 52,70 zł
🔹 składka na FP : 77,31 zł

 

RAZEM:
🔸 Xxxx zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
🔸 Xxxx zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

ROK 2020

ZUS PREFERENCYJNY (dla nowych przedsiębiorców)

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawa wymiaru składki : 4026,01 zł
🔹 składka zdrowotna : 362,34 zł (do odliczenia 312,02)

 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Podstawa wymiaru składek : 780 zł

🔹 składka emerytalna : 152,26 zł
🔹 składka rentowa : 62,40 zł
🔹 składka chorobowa : 19,11 zł
🔹 składka wypadkowa : 13,03 zł
🔹 składka na FP : 19,11 zł

 

RAZEM:
🔸 590,03 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
🔸 609,14 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

ZUS PEŁNY

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawa wymiaru składki : 4026,01 zł

🔹 składka zdrowotna : 362,34 zł (do odliczenia 312,02)

 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Podstawa wymiaru składek : 3136,20 zł
🔹 składka emerytalna : 612,19 zł
🔹 składka rentowa : 250,90 zł
🔹 składka chorobowa : 76,84 zł
🔹 składka wypadkowa : 52,37 zł
🔹 składka na FP : 76,84 zł

 

RAZEM:
🔸 1354,64 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
🔸 1431,48 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)