Składki ZUS dla przedsiębiorców
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Oficjalnie znamy już wszystkie składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Niestety składka zdrowotna w stosunku do roku 2019 wzrosła o 5,8%. Z kolei składki na ubezpieczenie społeczne na 2020 rok wzrosły o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost składek w stosunku do roku 2019 wyniósł 114,51 zł, tj. wzrost o 8,7%.

GUS opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2019 roku. Ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg Głównego Urzędu Statystycznego wyniosło 5368,01 zł.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, tj. kwota 4026,01 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2020 roku składka zdrowotna wynosi 362,34 zł.

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie składek ZUS za rok 2020 w porównaniu do roku 2019:

ROK 2020

👉 ZUS PREFERENCYJNY (dla nowych przedsiębiorców)

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
🔹 składka zdrowotna : 362,34 zł

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
🔹 składka emerytalna : 152,26 zł
🔹 składka rentowa : 62,40 zł
🔹 składka chorobowa : 19,11 zł
🔹 składka wypadkowa : 13,03 zł
🔹 składka na FP : 19,11 zł

RAZEM:
🔸 590,03 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
🔸 609,14 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

👉 ZUS PEŁNY

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
🔹 składka zdrowotna : 362,34 zł

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
🔹 składka emerytalna : 612,19 zł
🔹 składka rentowa : 250,90 zł
🔹 składka chorobowa : 76,84 zł
🔹 składka wypadkowa : 52,37 zł
🔹 składka na FP : 76,84 zł

RAZEM:
🔸 1354,64 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
🔸 1431,48 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

ROK 2019

👉 ZUS PREFERENCYJNY (dla nowych przedsiębiorców)

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
🔹 składka zdrowotna : 342,32 zł

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
🔹 składka emerytalna : 131,76 zł
🔹 składka rentowa : 54,00 zł
🔹 składka chorobowa : 16,54 zł
🔹 składka wypadkowa : 11,27 zł
🔹 składka na FP : 16,54 zł

RAZEM:
🔸 539,35 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
🔸 555,89 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

👉 ZUS PEŁNY

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
🔹 składka zdrowotna : 342,32 zł

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
🔹 składka emerytalna : 558,08 zł
🔹 składka rentowa : 228,72 zł
🔹 składka chorobowa : 70,05 zł
🔹 składka wypadkowa : 47,75 zł
🔹 składka na FP : 70,05 zł

RAZEM:
🔸 1246,92 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
🔸 1316,97 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)