Rozliczenia podatkowe

ZUS DRA za luty ‑ składka zdrowotna pierwszy raz od dochodu

Jeszcze w lutym składka  zdrowotna opłacana była w oparciu o stałą podstawę.

W marcu pierwszy raz  składka zdrowotna ustalana jest już od dochodu (przychodu ‑ w przypadku  opłacających ryczałt podatkowy). Dochód ustalany jest zbiorczo ‑ tj. od  początku roku, a składkę za luty (płaconą w marcu) oblicza się od  dochodu ustalonego za styczeń, odejmując od niej składki ZUS opłacone  w styczniu (a nie w miesiącu lutym czy marcu). Jeśli podstawa składki  okaże się niższa od 3070 zł, składkę opłacać należy w wysokości  minimalnej, tzn. 270,90 zł.

Przypominamy, że termin płatności składek ZUS oraz wysyłki deklaracji wynosi:

  • dla płatników składek posiadających osobowość prawną (np. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia) jest do 15-ego dnia każdego miesiąca,
  • natomiast dla pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych) do 20-ego dnia każdego miesiąca.

Terminy płatności i wysyłki deklaracji ZUS DRA dla części podatników, zostały więc wydłużone.