Porady księgowe dla nowych przedsiebiorców

Dlaczego księgowość jest ważna od samego początku?

Księgowość jest fundamentem każdej działalności gospodarczej. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych od samego początku działalności pomaga uniknąć problemów finansowych i prawnych. Nowi przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotne jest skrupulatne dokumentowanie wszystkich transakcji finansowych. Dzięki temu można śledzić przepływy pieniężne, planować budżet i podejmować świadome decyzje biznesowe.

Zaniedbanie księgowości może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kary finansowe za nieterminowe składanie deklaracji podatkowych, problemy z płynnością finansową, a nawet ryzyko bankructwa. Ponadto, regularna i dokładna księgowość pozwala na monitorowanie kondycji finansowej firmy, co jest niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji.

Podstawowe pojęcia księgowe, które musisz znać

Rozpoczynając działalność gospodarczą, warto poznać kilka podstawowych pojęć księgowych, które są niezbędne do prowadzenia efektywnej księgowości:

 • Bilans – zestawienie aktywów i pasywów firmy na określony dzień, które pokazuje, co firma posiada i z czego jest finansowana.
 • Rachunek zysków i strat – dokument, który przedstawia przychody, koszty i wynik finansowy (zysk lub strata) w danym okresie.
 • Księga przychodów i rozchodów – rejestr wszystkich przychodów i wydatków firmy, używany głównie przez małe firmy rozliczające się na zasadach uproszczonych.
 • Amortyzacja – proces rozłożenia kosztu nabycia środków trwałych (np. maszyn, budynków) na okres ich użytkowania.
 • VAT (Podatek od towarów i usług) – podatek naliczany na każdym etapie obrotu towarami i usługami, który jest płacony przez końcowego konsumenta.

Znajomość tych podstawowych pojęć ułatwi Ci prowadzenie księgowości i współpracę z księgowym lub biurem rachunkowym.

Jak wybrać odpowiedniego księgowego lub biuro rachunkowe?


Czego szukać w księgowym?

Wybór odpowiedniego księgowego jest kluczowy dla sukcesu Twojego biznesu. Dobry księgowy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz zrozumienie specyfiki Twojej branży. Ważne jest również, aby był komunikatywny i dostępny w razie pytań lub wątpliwości. Oto kilka kryteriów, które warto wziąć pod uwagę:

 • Wykształcenie i certyfikaty: Upewnij się, że księgowy posiada odpowiednie wykształcenie oraz certyfikaty potwierdzające jego kwalifikacje, np. Certyfikat Ministerstwa Finansów.
 • Doświadczenie w branży: Sprawdź, czy księgowy ma doświadczenie w obsłudze firm z Twojej branży. Specyfika rozliczeń może się znacznie różnić w zależności od rodzaju działalności.
 • Referencje i opinie: Zapytaj o referencje od innych klientów oraz sprawdź opinie w internecie. Dobre referencje są często najlepszym wskaźnikiem jakości usług.
 • Zakres usług: Upewnij się, że księgowy oferuje pełen zakres usług, których potrzebujesz, takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe, przygotowanie raportów finansowych itp.
 • Komunikatywność i dostępność: Ważne jest, aby księgowy był dostępny i komunikatywny, abyś mógł szybko uzyskać odpowiedzi na swoje pytania i wsparcie w razie potrzeby.


Jakie usługi oferują biura rachunkowe?

Biura rachunkowe oferują szeroki zakres usług, które mogą być dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Oto najważniejsze z nich:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych: Kompleksowa obsługa księgowa, w tym prowadzenie pełnej księgowości lub księgowości uproszczonej (KPiR).
 • Doradztwo podatkowe: Konsultacje i porady w zakresie optymalizacji podatkowej, interpretacji przepisów podatkowych oraz przygotowania deklaracji podatkowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych: Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat oraz innych raportów wymaganych przez przepisy.
 • Obsługa kadrowo-płacowa: Prowadzenie ewidencji pracowników, naliczanie wynagrodzeń, składanie deklaracji ZUS, rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Reprezentacja przed urzędami: Reprezentowanie firmy przed urzędami skarbowymi, ZUS oraz innymi instytucjami, w tym w trakcie kontroli i postępowań administracyjnych.

Prowadzenie własnej księgowości – wskazówki i narzędzia


Zalety i wady prowadzenia księgowości samodzielnie

Prowadzenie księgowości samodzielnie może być korzystne ze względu na obniżenie kosztów, jednak wymaga to znajomości przepisów oraz dyscypliny w dokumentowaniu transakcji. Oto główne zalety i wady prowadzenia księgowości samodzielnie:

Zalety:

 • Niższe koszty: Samodzielne prowadzenie księgowości eliminuje potrzebę zatrudniania księgowego lub korzystania z usług biura rachunkowego.
 • Pełna kontrola: Masz pełną kontrolę nad finansami firmy i dokładny wgląd w każdą transakcję.
 • Elastyczność: Możesz prowadzić księgowość w dogodnym dla siebie czasie i dostosować procesy do swoich potrzeb.

Wady:

 • Czasochłonność: Prowadzenie księgowości wymaga czasu, który mógłbyś przeznaczyć na rozwijanie swojego biznesu.
 • Ryzyko błędów: Brak odpowiedniej wiedzy księgowej może prowadzić do popełniania błędów, które mogą skutkować karami finansowymi.
 • Stres: Samodzielne prowadzenie księgowości może być stresujące, zwłaszcza w okresach składania deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych.


Najlepsze narzędzia i oprogramowanie księgowe dla małych firm

Na rynku dostępne są różne narzędzia i oprogramowanie księgowe, które ułatwiają prowadzenie księgowości. Popularne aplikacje to:

 • Fakturownia: Popularne w Polsce narzędzie do fakturowania, które oferuje również funkcje takie jak magazynowanie, ewidencja przychodów i kosztów, integracja z kontami bankowymi oraz automatyzacja księgowości. Fakturownia jest ceniona za prostotę użytkowania i wsparcie dla małych firm.

 • wFirma: Rozbudowany system księgowy, który oferuje kompleksową obsługę księgową, kadrową i płacową. wFirma umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, księgowości uproszczonej (KPiR), a także zarządzanie magazynem, fakturowanie oraz obsługę kadrowo-płacową. Platforma jest popularna wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

 • Systim: Wszechstronne oprogramowanie do zarządzania firmą, które obejmuje moduły księgowe, kadrowo-płacowe, magazynowe oraz CRM. Systim oferuje również integracje z różnymi systemami bankowymi i umożliwia generowanie raportów finansowych, co ułatwia prowadzenie księgowości i zarządzanie firmą.

 • inFakt: Platforma oferująca kompleksowe usługi księgowe, w tym fakturowanie, prowadzenie KPiR, obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo podatkowe. inFakt umożliwia łatwe przesyłanie dokumentów do księgowego za pomocą aplikacji mobilnej, co jest wygodne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w terenie.

 • BizIn: Oprogramowanie księgowe dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, które oferuje funkcje takie jak fakturowanie, ewidencja przychodów i kosztów, zarządzanie magazynem oraz prowadzenie księgowości. BizIn jest ceniony za intuicyjny interfejs i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy.

Podsumowanie

Księgowość jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Nowi przedsiębiorcy powinni zrozumieć, jak ważne jest prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych od samego początku. Wybór odpowiedniego księgowego lub biura rachunkowego, a także decyzja o prowadzeniu księgowości samodzielnie, powinny być przemyślane i oparte na konkretnych kryteriach. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi księgowych może znacząco ułatwić ten proces i pozwolić na lepsze zarządzanie finansami firmy. Regularna i dokładna księgowość pozwala na monitorowanie kondycji finansowej firmy, co jest niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wskazówek, nowi przedsiębiorcy mogą uniknąć wielu problemów i skutecznie zarządzać swoimi finansami, co przyczyni się do sukcesu ich działalności.