nauczyciele

Rodzicu, co możesz zrobić z dzieckiem podczas strajku nauczycieli? To już 4 dzień strajku nauczycieli i pomimo, że problem egzaminów gimnazjalnych został częściowo rozwiązany, to strajk nadal trwa i nie wiadomo jak długo jeszcze trwać będzie.

Co ma zatem zrobić zrobić, w sytuacji gdy szkoła jego pociechy jest zamknięta?

Jest kilka opcji, choć nie ma idealnego rozwiązania. 

1. Urlop na żądanie

Ile przysługuje? 4 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Komu przysługuje? Zatrudnionym na umowę o pracę.

Komu i kiedy należy to zgłosić? Bezpośrednio pracodawcy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

2. Urlop wypoczynkowy

Ile przysługuje?

  • 20 dni – gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się okresy nauki w poszczególnych placówkach (od 3-8 lat).

Komu przysługuje? Zatrudnionym na umowę o pracę.

Komu i kiedy należy to zgłosić? Bezpośrednio pracodawcy, na zgłoszony wniosek przez pracownika. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy i planów urlopowych. 

3. Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek można dostać jedynie, gdy o zamknięciu placówki rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem. Dotyczy to tylko dzieci w wieku do 8 lat!

Ile przysługuje? 60 dni.

Komu przysługuje? Zatrudnionym na umowę o pracę i prowadzącym działalność gospodarczą, odprowadzających dobrowolne składki chorobowe.

Komu i kiedy należy to zgłosić? Zatrudnieni na umowę o pracę składają wniosek o wypłatę świadczenia pracodawcy, natomiast osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dostarczają wniosek do ZUS. Można to zrobić również online, poprzez indywidualne konto na platformie ZUS.

Jakie dokumenty będą potrzebne aby uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Przy umowie o pracę:

  • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
  • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego (druk ZUS Z-15)
  • zaświadczenie płatnika składek (druk ZUS Z-3)

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej:

  • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (druk ZAS-36)
  • zaświadczenie płatnika składek (druk ZUS Z-3a)


4. Zabranie dziecka ze sobą do pracy

Czasem powyższe opcje mogą nie być wystarczające bo np. urlop na żądanie został już wykorzystany, a pracodawca nie wyraża zgody na urlop wypoczynkowy. Wtedy rodzic może zdecydować się aby zabrać dziecko ze sobą do pracy. Niesie to za sobą ryzyko, że dziecko wyrządzi jakieś szkody, które rodzic będzie musiał pokryć lub co gorsza to dziecku może stać się krzywda. Przecież nie każda praca jest bezpieczna. Jednak nie każdy pracodawca będzie ku temu przychylny, ponieważ pracownik będzie mniej wydajny, a jego uwaga skupiona będzie na pilnowaniu dziecka. Trzeba więc uprzednio uzyskać jego zgodę.

5. Opieka członków rodziny

Pozostaje jeszcze instytucja zwana “babcią, dziadkiem, ciocią […]”. 
Niestety… czasem nie ma możliwości, aby z niej skorzystać, zwłaszcza gdy dziadkowie są jeszcze aktywni zawodowo albo mieszkają kilkaset kilometrów dalej.