Jak czytać księgę wieczystą?

Jak czytać księgę wieczystą?

Księga wieczysta, poza aktem nabycia, jest jednym z najważniejszych dokumentów, niezbędnych przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości. To właśnie ona określa m. in. stan danej nieruchomości, właścicieli, roszczenia i ograniczenia względem nieruchomości oraz informacje o kredycie hipotecznym. Rejestr ksiąg wieczystych jest jawny, więc każdy kto posiada numer danej księgi ma możliwość do jej wglądu całkowicie nieodpłatnie.

Z czego składa się numer księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej składa się z trzech części, a jej budowę określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Wgląd do jej treści możliwy jest tylko przez podanie prawidłowego numeru księgi wieczystej. Pierwsza część określa kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, który składa się z czterech znaków. Druga część to numer repertorium księgi wieczystej, składająca się z ośmiu cyfr, a trzecia część to cyfra kontrolna. Poszczególne wartości są przedzielone ukośnikiem np. BY1B/00095878/2.

Gdzie sprawdzić księgę wieczystą?

Z treścią księgi wieczystej możesz zapoznać się przede wszystkim w sądzie właściwym ze względu na położenie danej nieruchomości. Jednak znacznie prostszym sposobem jest sprawdzenie zawartości księgi wieczystej bezpłatnie w publicznym systemie informatycznym stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie https://ekw.ms.gov.pl/.
Niestety, aby odczytać księgę, musisz znać jej numer. Nie ma możliwości wyszukania nieruchomości po adresie, numerze działki, właścicielu ani po innych kryteriach.

Jak czytać księgę wieczystą? 

Budowa Księgi wieczystej jest czytelna, przejrzysta i bez względu na to czy szukasz działki, mieszkania czy domu jest identyczna dla wszystkich typów nieruchomości, różni się jedynie treścią wpisów. Składa się ona z 4 działów i okładki:

DZIAŁ I-O Oznaczenie nieruchomości

W tym dziale znajdują się wszystkie podstawowe informacje geodezyjne pochodzące z ewidencji gruntów, które opisują nieruchomość tj. adres, przeznaczenie budynku/lokalu, opis czy informacje dotyczące powierzchni. Jeżeli w budynku są wyodrębnione lokale, to znajdziesz tu również numery ksiąg wieczystych tych lokali.

DZIAŁ I-Sp Spis praw związanych z własnością

Tu znajdziesz informację o tym jakie prawa przysługują właścicielom lub wieczystym użytkownikom danej nieruchomości.
W przypadku domów może to być np. informacja na temat wielkości udziałów w prawie własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym stoi budynek oraz części wspólnych tej nieruchomości.
W przypadku działek możesz znaleźć tu prawa do służebności przejazdu i przejścia przez działki sąsiednie lub jeśli działka jest w użytkowaniu wieczystym, informację na jaki czas ustanowiono prawo wieczystego użytkowania oraz w jakim celu można wykorzystywać działkę.

DZIAŁ II Własność

W tym dziale znajdziesz informację o tym, kto jest właścicielem nieruchomości. Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, to znajdziesz tu informację o wielkości przysługujących im udziałów. Z tego działu dowiesz się również kto jest użytkownikiem wieczystym, jeśli np. grunt został w użytkowanie wieczyste oddany.

DZIAŁ III Prawa, roszczenia i ograniczenia

Tu znajdziesz informacje o obciążeniach nieruchomości. Może być ona obciążona m. in. służebnością gruntową, służebnością przesyłu lub służebnością osobistą. Jeśli nieruchomość jest zadłużona to w tym dziale znajdziesz również wzmianki o toczącym się postępowaniu komorniczym.

DZIAŁ IV Hipoteka

W tym dziale jak sama nazwa wskazuje, znajdziesz wpisy dotyczące hipotek. Podana jest tu informacja na czyją rzecz i z jakiego tytułu hipoteka została ustanowiona oraz poznasz jej wysokość.
Nie ma potrzeby przeglądania całej księgi jeśli interesują Cię tylko konkretne informacje. Jeśli chcesz sprawdzić kto jest właścicielem, przeglądasz tylko dział II, natomiast jeśli interesuje Cię hipoteka, to zaglądasz tylko działu IV itp.